دری

From Visas For Afghans
Revision as of 19:33, 27 August 2021 by Afeditor (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

✔️ ویزه برای افغان‌ها - راهکار ما فقط ارائه اطلاعات تائید شده هست

ما این‌جا تنها اطلاعاتی را درج می‌کنیم که می‌توانیم به آن‌ها مرجع (مراجع) قابل اعتماد از آدرس‌های رسمی دولتی، حساب‌های شبکه‌های اجتماعی تائید شده حکومتی (یا نهادهای رسمی و قابل اعتماد) و یا هم رسانه‌های معتبر بین‌المللی را ارائه نماییم.

🛡️ هشدار امنیتی: لطفا تا زمانی که مطمئن نشوید، اطلاعات‌تان را به هیچ مرجعی ارسال نکنید. اگر از مرجع ارسال اطلاعات‌تان مطمئن نشوید، احتمال دارد که اطلاعات شما به دست قاچاقبران، تقلب‌کاران و حتی طالبان بیفتد.

آیا شما درین مورد کمکی کرده می‌توانید؟ اگر اطلاعات بیشتری دارید، لطفا همکاری نمایید.

از کجا آغاز کنیم؟

آیا شما با یکی ازین کشورها در افغانستان همکاری داشتید (بشمول پروژه‌های که از سوی این کشورها تمویل می‌شد، نیروهای نظامی آن‌ها، مؤسسات غیردولتی و یا هم رسانه‌های شان)؟

دیگر کشورها عنقریب اضافه می‌شود.

اگر با هیچ یکی ازین کشورها همکاری نداشته اید، به این پیوندها مراجعه نمایید:

کشور نیازمندی‌ها
🇺🇸 آیالات متحده آمریکا فرزند (مجرد و کمتر از 21 سال عمر)، همسر، یا والدین کسی که شهروند آیالات متحده آمریکاست


سایر گزینه‌ها