کار با بودجه حکومت آیالات متحده آمریکا

From Visas For Afghans
Revision as of 21:49, 20 August 2021 by Afeditor (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

آیا شما بیشتر از 1 سال کار کردید؟ (ضروری نیست که شما تنها در یک پروژه یکسال کار کرده باشید. مجموعه کاری‌تان با پروژه‌های بودجه ایالات متحده باید بیشتر از یک سال باشد)؟