همکاری با بلژیک (بلجیم)

From Visas For Afghans
Revision as of 19:54, 27 August 2021 by Afeditor (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

نوعیت همکاری کشور بلجیم تاهنوز مشخص نیست. رسانه‌ها گزارش داده اند که «بلجیم می‌خواهد در مجموع 580 تن را که شامل افغان‌هی نیز می‌شود که اسناد بلژیکی ندارند، اما با نیروهای نظامی بلژیک کار کرده اند، از افغانستان زیر سلطه طالبان بیرون کند.»[1]

چه باید کرد؟

با مرکز بحران در بخش خدمات عمومی خارجی وزارت امور خارجه دولت فدرال بلژیک به شماره تماس «» تماس بگیرید. (بروزهای دوشنبه تا جمعه از 9 صبح تا 8 شب بوقت بلژیک و روزهای شنبه و یکشنبه از 10 صبح تا 5 دیگر)[2]