همکاری با آیالات متحده آمریکا

From Visas For Afghans
Revision as of 21:48, 20 August 2021 by Afeditor (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

آیا مرجع کاری شما از سوی حکومت ایالات متحده آمریکا تمویل می‌شد (بشمول پروژه‌های اداره توسعه بین‌المللی آیالات متحده (USAID)، نیروهای آیالات متحده، وزارت امور خارجه و یا سایر نهادهای آمریکایی)؟