کار کمتر از یک سال با بودجه حکومت آیالات متحده آمریکا

From Visas For Afghans
Jump to navigation Jump to search


کارفرمای شما کی بود؟

  • یک آژانس دولتی ایالات متحده (به‌طور مثال ارتش ایالات متحده، اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده، وزارت امور خارجه)
  • یک پیمانکار (به‌طور مثال یک شرکت یا مؤسسه غیردولتی که مستقیماً با دولت ایالات متحده قرارداد بسته بود)
  • یک پیمانکار فرعی (به عنوان مثال یک شرکت یا مؤسسه غیردولتی که با شرکت یا مؤسسه غیردولتی دیگری قرارداد بسته باشد و آن شرکت یا مؤسسه غیردولتی با حکومت ایالات متحده قرارداد بسته باشد.)