کار مستقیم با نیروهای نظامی یا سفارت پادشاهی متحده (انگلیس)

From Visas For Afghans
Jump to navigation Jump to search
بسته به ارزیابی ریسک، ممکن است شما واجد شرایط درخواست اسکان مجدد در انگلستان باشید. این در حال حاضر محدود به کسانی است که با سطح «خطرات بلند»[1] روبرو اند. انگلستان طرح جدیدی را برای اسکان مجدد برخی از افرادی که شامل طرح اصلی[2] نمی‌شوند، اعلام کرده است، اما جزئیات در رابطه با نحوه درخواست‌دهی و زمان باز شدن آن هنوز مشخص نیست.

چه باید کرد؟

فورم آنلاین را این‌جا خانه‌پری و تکمیل نمایید: https://www.gov.uk/government/publications/afghan-relocations-and-assistance-policy/afghan-relocations-and-assistance-policy-information-and-guidance

آن را به این ایمیل بفرستید: localstaff-afghanistan@mod.gov.uk و یا هم در صورت نیاز به مشوره لازم، با این شماره تماس بگیرید. 0792907303

منابع