کار در پروژه‌های انکشافی هالند

From Visas For Afghans
Jump to navigation Jump to search
متاسفانه طوری که دیده می‌شود، هالند تنها درخواست ویزای کسانی را می‌پذیرد که با نیروهای نظامی آن کشور کار کرده اند.[1]

منابع خارجی