کار بیشتر از یک سال با بودجه حکومت آیالات متحده آمریکا

From Visas For Afghans
Jump to navigation Jump to search

شما ممکن است ویزه اختصاصی برای مهاجرت (SIV) را بدست بیاورید.

ویب سایت رسمی: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html

مشکل احتمالی: وزارت امور خارجه آیالات متحده کسانی را ازین طریق می‌پذیرد که با قراردادهای اصلی و قراردادهای فرعی کار کرده اند. تا همین اواخر آن‌ها کسانی را که تحت کمک های بلاعوض و توافق‌نامه‌های همکاری کار می‌کردند را مسترد می‌نمودند.[1] بسیاری از پیمان‌کاران بزرگ اداره توسعه بین‌المللی آیالات متحده (همانند FHI360، DAI، Chemonics وغیره) تحت توافق‌نامه‌های همکاری کار می‌کردند. این موضوع با فرمان قانون ALLIES[2] تغییر کرد، اما اجرای آن و یا نحوه دریافت توصیه‌نامه وزیر امور خارجه، مشخص نشده است. در صورت عدم اطمینان، لطفاً از کارفرمای خود در مورد نوعیت توافق‌نامه یا قرارداد معلومات بگیرید.

چه باید کرد؟

 • شما باید یک سفارش‌خط SIV بدست بیاوید. (نمونه)
 • * این سفارش‌خط باید از سوی یک شهروند آمریکایی باشد که آمر شما بود.
 • * و یا اگر شما او را نمی‌توانید بیابید، سفارش‌خطی را از یک فرد غیرآمریکایی بدست بیاوید و سپس امضای یک شهروند آمریکایی که مسئولیت آن قرارداد را برعهده داشت، را بر آن سفارش‌خط بگیرید.
 • شما باید یک نامه منابع بشری را از نهاد (نهادهای) که تائید کننده مدت کاری شما در آن نهاد (نهادها) باشد، بدست بیاورید (نمونه). شما باید نامه‌(های) را بدست بیاورید که نشان‌دهنده مدت کاری بیشتر از یک سال تان با پروژه‌های که از سوی حکومت آیالات متحده آمریکا تمویل میشد، باشند.
 • این اسناد ذیل را به ایمیل‌آدرس «AfghanSIVApplication@state.gov» بفرستید. بیاد داشته باشید که عنوان ایمیل‌تان فقط باید «نام شما همراه با تاریخ تولدتان» باشد.
   • سفارش‌خط (نمونه)
   • نامه تائیدی کار (نمونه)
   • تذکره شهروندی‌تان (رخ انگلیسی تذکره الکترونیک یا ترجمه انگلیسی تذکره کاغذی‌تان همراه با کاپی اصلی آن)
   • پاسپورت افغانی‌تان (اگر داشته باشید، اگر نداشته باشید هم می‌توانید این پروسه را بدون آن آغاز و به پیش ببرید)
   • یک نامه که در آن خطرات احتمالی که جان و مال و زندگی شما را به دلیل همکاری یا کار کردن با آمریکایی‌ها یا پروژه‌های تمویل شده از سوی آمریکاییان تهدید می‌کند (با نوعیت تهدید، بطور مثال تماس تلفونی، شب‌نامه‌ها... وغیره). زمان و تاریخ دقیق‌تر این تهدیدات را بنویسید. یک نمونه آن را می‌توانید در وبسایت «AfghanRefugee.net» ببینید. تاریخ را در کنار امضای‌تان یا در بالای نامه هم بنویسید.
   • اگر نزدتان موجود بود، کاپی قرارداد (قراردادهای‌تان) که با نهاد آمریکایی (یا تمویل شده از سوی حکومت آمریکا) داشتید را نیز ضمیمه نمایید.
   • اگر بج یا نشان از کار تان نزدتان باشد، را نیز ضمیمه نمایید.
   • فورم تکمیل شده DS-157. ببینید که تاریخ‌های که در آن تذکر داده اید با تاریخ‌ها در سفارش‌خط و نامه تائیدی کارتان مشابه هست. امضا و تاریخ نویسی آن نیز از یادتان نرود.

همچنان معلومات غیررسمی اما مفیدی را در afghanrefugee.net می‌توانید بخوانید.

منابع بیرونی