کار با پیمان‌کار تمویل شده از سوی حکومت پادشاهی متحده (انگلیس)

From Visas For Afghans
Jump to navigation Jump to search
متأسفانه به نظر نمی‌رسد که انگلستان در حال حاضر درخواست ویزا را برای افرادی که قرارداد مستقیم با دولت انگلستان نداشته اند بپذیرد.[1][2] انگلستان طرح جدیدی را برای حداکثر 20000 افغان[3] اعلام کرده است، اما تاهنوز عملی به نظر نمی‌رسد و مشخص هم نیست که دقیقاً چه کسانی ازین طریق پذیرفته می‌شوند.

منابع