ویزه اضطراری هند

From Visas For Afghans
Jump to navigation Jump to search
دولت هند طرح ویزه الکترونیکی (eVisa) اضطراری را اعلام کرده است. اولویت‌بندی آن تاحال صد درصد مشخص نیست. پیروان همه ادیان می‌توانند به آن درخواست بدهند. احتمالاً اولویت به اقلیت‌های مذهبی (سیک‌ها، هندوها) داده می‌شود. ویزه دارای شش ماه اعتبار است.[1]

مراحل بعدی

ازین طریق آنلاین درخواست بدهید: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

منابع خارجی