همکاری با کشور نیوزیلند

From Visas For Afghans
Jump to navigation Jump to search
نیوزیلند برنامه اسکان مجدد را برای کسانی که با نیوزیلند همکاری داشته اند (بشمول نیروهای نظامی، پولیس و وزارت امور خارجه و تجارت)، ارائه می‌کند.[1]

چی باید کرد؟

یک ایمیل به آدرس (afghanistanresponse@mfat.govt.nz) بفرستید و این موارد را ضمیمه سازید:

  • توضیحات در مورد اینکه واجد شرایط بودن شما را نشان دهد (بطور مثال شما به حیث ترجمان کار کرده اید)
  • اسناد حمایوی جهت تائید واجد شرایط بودن تان
  • یک کاپی از پاسپورت (یا کارت هویتی تصویری) شخص درخواست دهنده و هر یکی از اعضای فامیل نزدیکش همراه با شماره تماس و موقعیت فعلی

منابع خارجی