همکاری با سوئد (سویدن)

From Visas For Afghans
Jump to navigation Jump to search

افغان‌های که با نیروهای نظامی سویدن در افغانستان کار کرده اند، (احتمالاً) ویزه دریافت خواهند کرد.[1] در مورد سایر کارمندان غیرنظامی تا بحال خبر موثقی در دست نیست.[2]

چی باید کرد؟

یک ایمیل با عنوان «Contact 2021» به ایمیل آدرس «ambassaden.kabul@gov.se» بفرستید.[3]

منابع بیرونی