همکاری با آسترالیا

From Visas For Afghans
Jump to navigation Jump to search

حکومت آسترالیا برای تعدادی از افغان‌های که با سفارت آسترالیا و نیروهای آسترالیایی همکار بودند (کارمندان محلی)، ویزه می‌دهد.[1] ویزه برای کارمندان امنیتی (قراردادی) نخست مسترد میشد، اما حالا پذیرفته می‌شود.[2]

چه باید کرد؟

اگر شما در افغانستان هستید، یا شهروند افغانستان هستید و می‌خواهید در مورد درخواستی ویزه یا شهروندی آسترالیا معلومات موثق بدست بیاورید، پس به شماره (0061261960196) تماس بگیرید. از وبسایت رسمی مشخص نمی‌شود که آیا کارمندان پیشین باید درخواست ویزه بشردوستانه بدهند یا خیر.

منابع بیرونی